ANKETA - PLEŠ

Obsah

 1. Úvod

  • V posledních letech se objevuje stále více lidí s pleší. Na první pohled pleš člověka nijak neomezuje, na druhou stranu, může být nepříjemnou překážkou.
  • V současné době se dá většina stádií pleši léčit. Ať už podpůrnými prášky, či vitamíny, nebo přímo transplantací vlasů. Zejména léčba transplantací má do budoucna velký význam. Už dnes jsou znát velké pokroky v této léčebné metodě. Zatímco v před několika lety se transplantoval chumáč vlasů, jen nedávno už jen několik vlasů a dnes už není výjimkou, že se transplantují jednotlivé vlasové kořínky.
  • Ačkoli se to nezdá, jsou i lidé, kteří pleš nejen obdivují, ale i vyhledávají. Jsou dokonce kluby, které shromažďují plešaté. Nový člen pleš mít nemusí, může si jí totiž dle speciální terapie navodit.
  • Inu různé jsou k pleši cesty.
 2. Důvody plešatění

  • Prvním a nejpočetnějším důvodem je odumírání vlasových kořínků. Děje se tak zejména ve stáří, kdy tělo nepracuje již na 100%.
  • Druhou příčinou bývá moderní styl života. Tedy stres, únava, přepracování, nedostatek spánku, špatná životospráva.
  • Dalším důvodem pro vypadávání vlasů je špatné životní prostředí. Mnoho a mnoho chemikálií, které ať už vědomě, či ne vstřebáváme. Kyselé deště, smog a prudké výkyvy teplot taktéž růstu vlasů nepřidají.
  • Vyskytují se i případy, kdy lidé, že jsou alergičtí na nějakou obvyklou látku, což má za následek plešatění. Mnohdy dojde k úplné ztrátě chlupů po celém těle. Může však jít i o částečné odchlupení. Vše probíhá během několika dnů až týdnů.
  • Posledním nejméně častým případem, jsou lidé, kteří se holí už narodily.
 3. Léčba

  • První dva případy se dají léčit, nebo mohou léčbou alespoň zpomalit, nebo dokonce zastavit. Zde se aplikuje správná životospráva, vyvážený přísun vitamínů. Další možností je transplantace. Ta se provádí vyříznutím části kůže na lebce, kde je nejvíce vlasových kořínků. Přes oblast vyříznuté kůže se natáhne kůže okolní, která se sešije. Poté se jednotlivé kořínky na vyříznutém kusu od sebe oddělí, čímž nastane nejnáročnější část. Na lebce se musí rozvrhnout umístění vlasů. Rozmístění musí být nerovnoměrné, aby vlasy vypadaly přirozeně. Když jsou místa vyznačena, jednotlivé kořínky se na označená místa aplikují. Vlasy se nechají růst a léčba je dokončena. Tato léčba je velmi účinná, ale je třeba se svěřit opravdovým odborníkům, neboť může dojí k nenapravitelným škodám.
  • Pro skupinu lidí ze třetí kategorie se doporučuje odjet do méně znečištěných oblastí, např. vysoké hory. Poté se aplikuje léčba jako u prvních dvou skupin.
  • Pro poslední dvě skupiny lidí není léku. Snad jim lze pomoci alepoň náhražkou – parukou.
 4. Pleš v obrazech

  • pleš
  • Jedním z českých panovníků byl i císař František Josef, u kterého pleš určitě nevzbuzovala odpor, ale spíše úctu. Celý vzhled pak vytvářel dojem důstojnosti císaře a následně pak stabilitu říše, jako i panovnického rodu.
  •  
  • pleš
  • Nastolení růstu vlasů je dávným problémem, a proto se nemůžeme divit, že se lidé pokoušeli vynalézt různé masti na podporu růstu vlasů, jak dokazuje tato reklama z roku 1935.
  •  
  • pleš
  • Pleš se nemusí nutně vyskytovat pouze na lidské hlavě, ale často se objevuje i v názvu kopců, či míst holinu připomínající. Jedním z nich je i areál Léčebného ústavu u Nové Vsi pod Pleší
  •  
  • pleš
  • Jedna z nejoblíbenějších postav seriálu Star - Trek kapitán Picard nosí pleš. Vlasy mu nenarostly ani poté, co ho asimilovali borgové a tak oblíbený kapitán září svou hlavou nadále.
  •  
 5. Anketa

  Pro bližší představu Vám ukážeme, jak na pleš reaguje v různých situacích společnost.

  • pleš
  • Jsou plešatí lidé v zaměstnání diskriminováni?

  • Tato otázka, jak se nakonec ukázalo, měla vyrovnaný výsledek. 45% respondentů se domnívá, že pleš může sloužit jako důvod k diskriminaci. Jako příklad dotazovaní uváděli nemožnost práce u reklamy na šampony na vlasy. 50% lidí však nepřipouští ohledně pleši jakoukoli možnost diskriminace. Zbylých 5% považuje odpověď na tuto otázku za spornou, nebo se nedokáže rozhodnout.
  •  
  • pleš
  • Považujete pleš za nemoc?

  • Lidé bez pleši, či bez náznaku k plešatění na tuto otázku odpovídali jednoznačně - 87%. Pleš není chápána jako nemoc. Lidé s menším vlasovým porostem pak odpovídali převážně ano, přičemž poukazovali, na to že si plešatění, či pleš sami nepřáli a ani nepřivodili, dále pak poukazovali na léčebné kůry – 11%. Jedno procento dotázaných, převážně holohlavých se nedokázalo rozhodnout.
  •  
  • pleš
  • Myslíte si, že jednou budete holohlaví?

  • Dotazování u něžného pohlaví dopadlo naprosto jednoznačně. Celých 96% žen a dívek naprosto odmítá možnost pleši v jakémkoli věku. 2% se s pleší hodlají smířit ve velmi pokročilém věku (nad hrobem). Zbylá 2% dívek neví zda budou holohlavé, a proto se nechávají stříhat na krátko už v mládí, aby délce vlasů přivykly.
  •  
  • pleš
  • Myslíte si, že jednou budete holohlaví?

  • U mužů už k tak jednoznačným výsledků nedošlo. 56% mužů se s pleší nehodlá smířil a chce bojovat o své vlasy. 34% pánské populace je s plešatěním smířeno a doufá, že nástup i samotný průběh bude pozvolný. Nedělají si však z pleši velkou hlavu. Bude bude, nebude nebude. Zbylých 10% doufá, že pleš nebude jejich případ, ale začínají známky holohlavosti hovoří o něčem jiném.
  •  
  • pleš
  • Myslíte si, že je paruka vhodnou kamufláží pro olysalé lidi?

  • Nošení paruky by holohlavým doporučilo 44% obyvatel. Někteří se domnívají, že nosit paruku je nanejvýš vhodné alespoň v zimě, aby neprovokovaly tzv. normální obyvatelstvo. 50% populace se domnívá, že pokud má někdo pleš, není vhodné ji skrývat. Ba, že je dokonce vhodné nechat si pleš upravovat a hýčkat. U 6% dotázaných paruka vyvolává rozporuplné pocity z náhražky vlasů.
  •  
  • pleš
  • Myslíte si, že mají plešatí lidé nějaké výhody?

  • Většina z 12 % dotázaných lidí se domnívá, že plešatí lidé mají nějaké výhody, ovšem nedokázali říci jaké. 65% respondentů odpovědělo, že plešatí lidé nemají výhody. Prý kvůli pleši si v autobuse nesednou. Ostatních 23% je přesvědčeno, že drobné výhody pleši zdaleka nevyváží nevýhody. Jeden příklad za všechny. Plešatí lidé si nemusí kupovat šampón, ale v zimě jim mrzne hlava.
  •  
  • pleš
  • Znáte nějakou osobnost, která nosí pleš?

  • Pouhých 24 % dotázaných odpovědělo, že zná člověka s pleší. Nejčastěji byli uváděni: inspektor Kojak, Moravec a já. Těch co žádného olysalého neznají bylo 34 %. Zbylých 42 % si na plešatého člověka nedokázalo vzpomenout, popřípadě mu nemohli přijít na jméno.
  •  
  • pleš
  • Udržuje se lépe pleš, než vlasy?

  • Většina populace (84%) tvrdí, že pleš se musí udržovat mnohem snadněji než vlasy. 12% dotázaných odpovědělo záporně. Jako důvod uváděli pleš vytvářenou, holenou, která se musí nejméně jednou denně holit. A jako druhý příklad byli uváděni plešatí herci, u nichž je problém s nasvícením. Zbylá 4% tato otázka nezajímá, protože ono pleš nemají, a nikdy mít nebudou.
  •  
 6. Závěr

  • Z tohoto sociologického průzkumu lze usoudit, že pleš není vítaní, ale není také odsuzovaná. Lidé s pleší sice požívají drobných výhod, ale ty jsou vyváženy větší mírou nevýhod. Procento populace s pleší stále přibývá, a proto je jen otázkou, kdy vznikne módní hit udržovat si pleš, a proto všichni olysalí věřte, bude líp.
 7. Osobní hledisko

  • Můj osobní vztah k pleši je velmi kladný, i když má i své stinné stránky. Nebýt toho, že mé okolí nepřijímá holou hlavu s nadšením, přijímá jí spíše s děsem, a také proto, že to není příliš obvyklé a okolí si stále ještě nezvyklo, mývám holou hlavu minimálně dvakrát do roka a to Vánocích a letních prázdninách.
 8. Provedl a zpracoval

  • Průzkum o pleši prováděla agentura fukfaktum. Průzkum proběhl dne 11.10. 2000. Celkem bylo vyzpovídáno 100 lidí z toho 25 dívek a 6 žen. Věkový průměr se pohyboval okolo 25 let. Podrobné zpracování provedl Milan Mayer 15.11.2000, 18.3. 2002 a 17.10. 2002.
 9. Vtip na úplný závěr

  • Přijde chlap k doktorovi a říká:
  • "Pane doktore, mě padají vlasy, co s tím mám dělat?"
  • Doktor mu dá nějaké prášky a řekne mu, aby přišel na kontrolu příští týden.
  • Za týden chlap přijde a stěžuje si:
  • "Pane doktore, ty vlasy mi padají čím dál víc!"
  • Doktor vezme lupu, podívá se mu na vlasy a říká:
  • "No jo, to se nedivím, když vám tam sedí blecha, drží žiletku a zpívá:
  • "Gilette - pro muže to nejlepší."

http://oha.wz.cz

© OHA