Pioneer 10 a 11

Hledá se inteligentní život

Po sondách Pioneer 10 a 11, které v letech 1972-3 vynesly ke hvězdám poselství jiným civilizacím v podobě zlaté plakety, přibyly v roce 1977 dvě sondy Voyager. Ty po průzkumu vnějších planet opustily sluneční soustavu se záznamy zvuků a obrázků ze Země. Předpokládá se, že inteligentní bytosti budou schopny, pokud sondy zachytí, jejich poselství porozumět.

Protože zatím nic nenasvědčuje tomu, že by některá z nich zaznamenala úspěch, Obnovená Herrmannova akademie se rozhodla navázat na hledání inteligentního života. S ohledem na technickou a finanční náročnost vesmírných projektů začneme skromněji prostřednictvím Herrmannových listů a zatím jen v České republice. Je možné, že i zde se nějaká forma inteligentního života skrývá. Žádáme tímto naše čtenáře, aby jakékoli podezření na její výskyt hlásili na naši e-mailovou adresu herrmannovaakademie@seznam.cz , výsledky výzkumu zveřejníme v příštím čísle Listů a na našich www stránkách herrmannovaakademie.kvalitne.cz .

Plakety pro pioneer 10, 11 navrhl Dr. Carl Sagan. Tvořila ji pozlacená hliníková destička s rozměry 152×229 mm. Za základní jednotku vzdálenosti je použita vlnová délka přechodu mezi para a orto stavem atomu vodíku (21 cm). Tyto stavy se liší opačnou orientací spinu elektronu. U obrázku ženy je binární číslo 8 (8×21 cm = 168 cm) - průměrná výška ženy. Na pozadí je navíc silueta sondy umožňující jiný způsob dekódování vzdáleností. Radiální obrazec vlevo slouží k určení polohy Sluneční soustavy v naší Galaxii vzhledem k centru a vzhledem k čtrnácti pulsarů. V binární formě jsou zapsány periody pulsarů. Pulsary v průběhu let zpomalují svoji rotaci a tak případný nálezce bude moci určit, kdy byla sonda vyslána. Ve spodní části je znázorněna Sluneční soustava. Binárně jsou zapsány vzdálenosti planet od Slunce a schematicky je naznačena trajektorie sondy.

Poselství z hvězd

Je tomu již tři roky, co se odmlčela sonda Pioneer 10, která dlouhou dobu držela prvenství v dobývání vesmíru. Přestože naděje, že sonda splní i svůj poslední úkol a předá informace o lidstvu mimozemské civilizaci, byla mizivá, OHA se podařilo zjistit, že svůj úkol již málem splnila. Dne 26.10. 2004 byla totiž sonda v dosahu kontaktu obdobného zařízení mimozemského původu. Bohužel vzhledem k tomu, že náš průzkumník je již bez funkčních komunikačních přístrojů k pozici své domovské planety, proběhlo toto setkání takřka bez povšimnutí. Vědci toto setkání ovšem zaregistrovali jako neznámou sílu, jenž zpomalila rychlost naší sondy. Zdá se, že obdobné síly působí i na další lidmi vyslané objekty nalézající se poněkud dále od dále od Země. Kontakt však zatím prokázán nebyl.

Není jisté, zda se cizí těleso pokusilo navázat spojení s Pioneerem, ovšem i kdyby se tak stalo, naše sonda by nebyla schopna odpovědět a i kdyby ano, tak vzhledem k tomu, že ani jeden z hvězdoběžníků se pravděpodobně nenavrátí na místo své domovské „planety“ k podrobnému prozkoumání, není v nejbližší době reálné očekávat konkrétní výsledky tohoto setkání. OHA zjistila existenci inteligentního života ve vesmíru podaří se ji zjistit i na Zemi?

http://oha.wz.cz

© OHA