Odpůrci se sjeli do Prahy

26.9.2000

Dne 26. 9. 2000 byl v Praze zahájen sjezd MMF a Světové banky. Při této příležitosti se do Prahy prakticky z celé Evropy sjeli odpůrci globalizace, aby demonstrovali proti politice velkých finančníků. Do Prahy však dorazila i skupinka dvou odpůrců odpůrců globalizace. Ti zahájili neohlášenou protestní demonstraci proti demonstrantům a poté se vydali na nepovolený pochod městem. Teprve u Kongresového centra je zastavila policie, aby nedošlo k masakru, neboť zde demonstrovali právě odpůrci globalizace. Nakonec se obě skupiny policii podařilo od sebe udržet a bylo zatčeno několik desítek odpůrců globalizace a zhruba polovina odpůrců odpůrců globalizace. Druhý ze skupiny demonstrujících byl lehce zraněn. Podle našich zpráv má na příští sjezd MMF a SB dorazit skupina českých odpůrců odpůrců odpůrců globalizace. Jsou očekávány další střety a Herrmannovy listy Vám samozřejmě dodají další zprávy.

17.11.2004

17. listopadu 2004 se uskutečnil studentský protestní pochod, jež směřoval z Albertova na Národní třídu a dále na Václavské náměstí. Sešli se především odpůrci komunismu, ale i odpůrci letargie a lhostejnosti. Dav čítající okolo 5000 lidí „hlídalo“ několik desítek policistů. Proti „demonstrantům“ vystoupili, respektive nevystoupili odpůrci odpůrců, přesvědčení komunisté, jež dav rozháněli pomocí tramvají. Na to aby nedocházelo ke střetům dohlížel především personál dopravního podniku hlavního města Prahy. I díky jejich zásluze nedošlo k žádným škodám na životech ani na tramvajích. Na Národní třídě se poté střetli odpůrci komunismu s odpůrci odpůrců odpůrců vedeni myšlenkami současného prezidenta ČR. Klausovci naslouchající diskotékovým tónům českého popu, jen velmi neochotně ustupovali asi jednou tak velkému davu. Vše se nakonec obešlo bez ztrát na životech, ale nikoli ve slušnosti. Na hromadné vyjádření odpůrců slovy: „Nechceme diskotéku, nechte nás projít!“ reagovali někteří mnozí jedinci z druhého tábora nereprodukovatelnými nadávkami a mručením, jež se ztrácelo v dunění basů a celkovou neochotou ustoupit domnívaje se snad, že zde odpůrci zůstanou. Opak byl pravdou. Po symbolickém uctění památky se dav odpůrců vydal již na Václavské náměstí, kde celé shomáždění vyslechlo prohlášení boje proti komunismu, podporu umělců a společně zazpívanou národní hymnu. Poté se všichni poklidně rozešli. Praha žila opět listopadovým napětím, doufejme, že myšlenka odpůrců ponese ovoce už v nastávajících volbách do parlamentu.

OHA se připojila k protestnímu prohlášení a svolala vlastní demonstraci na 1.1.05 na Hlemýždí vrch v rámci vzpomínkové akce na rozdělení ČR. Účastníci protestů nechť nezapomenou doma transparenty a svíčky

http://oha.wz.cz

© OHA