Sopky v Českém středohoří

Sopky v Českém středohoří leží ladem

Málokdo z Vás možná ví, že malebná panoramata Českého středohoří vytvářela kdysi dávno sopečná činnost. Ano, kdysi dávno! Až trestuhodně dlouhou dobu se totiž v této oblasti nic podob;ného neděje.

Obnovená Herrmannova akademie proto připravuje projekt, jehož cílem je zprovoznit alespoň Milešovku, která je nejvyšším vrcholem Českého středohoří a asi nejlépe vypadající českou sopkou. Pravda, zlí jazykové tvrdí, že je zastaralá a v dezolátním stavu, ale čí vinou, ptám se?! Kdo ji nechal zchátrat a dokonce na ní postavil několik budov? OHA určitě ne.

Ale je načase přestat se vzájemným obviňováním a věnovat se budoucnosti. Částečná obnova sopečné činnosti v Českém středohoří, jak ji navrhuje OHA, by sice byla náročná technicky i finančně, ale tyto investice by se rychle vrátily. Stačí s podívat na Sicílii, kde celá města prosperují jen díky tomu, že je kdysi někdo (možná omylem) založil na úpatí sopky. Význam činného vulkánu pro celý region je tedy nesporný. Milešovka by se mohla stát vyhledávanou turistickou atrakcí pro celou střední Evropu a jako malý zázrak techniky i pro návštěvníky ze vzdálenějších zemí. Výrazným pozitivem by bylo zvýšení životní úrovně i nezaměstnanosti, která je asi nejpalčivějším problémem severních Čech. Dalo by se uvažovat i o využití geotermální energie (po vzoru Islandu) na vytápění bytů a ohřev vody.

Na stole leží i návrh radikálního křídla OHA na vybudování sopky na Doubravce (pro neznalé místa pahorek nad Teplicemi). To by sice umožnilo rozšířit lázeňskou činnost i o sirnou terapii, ale Doubravka rozhodně není dominantou, která by si takouvou poctu zasloužila. Na jejím vrcholu se také nachází zřícenina hradu z 15. století a je možné, že 51000 obyvatel Teplic by se jen obtížně smiřovalo se skutečností, že část jejich města padne sopce za oběť (v bezprostředním okolí Milešovky je jen několik vesnic). Tento návrh celkově působí jako pouhá snaha o zakrytí ostudného faktu, že jinak kulturně i architektonicky bohaté město jako Teplice nemá fungující rozhlednu.

Ale zpět k původnímu plánu. Při současné úrovni techniky je celkem reálné vytvořit šachtu do dostatečné hloubky a sopku zprovoznit. V úvahu přicházejí především řízené odstřely, ovšem až pod úrovní okolního terénu. Doufáme, že nás v této snaze podpoříte a společně dosáhneme obnovy jedné české sopky.

Peníze nejsou všechno

V roce 2004 nebývale vzrostla aktivita určité části OHA, až příliš honosně označované jako Konzervativní křídlo, která usiluje mimo jiné o obnovu sopečné činnosti na Doubravce. Osobně proti funkčním sopkám nic nemám a uznávám, že pro region by to znamenalo nemalý přínos, ale je potřeba postupovat uváženě. Tzv. „KaKá“ zatím projevilo jen svůj takřka diletantský přístup k celé problematice, vyznačující se především naprostým opomenutím možných rizik. Naštěstí pro obyvatele Teplic, kteří by byli nejvíce ohroženi, však nemá na realizaci své vize dostatek prostředků. Situace je o to horší, že vedoucí představitel KK bydlí téměř pod Doubravkou a lze tudíž spekulovat o jeho sebevražedných sklonech.

Svůj názor na zprovoznění některé ze sopek Českého středohoří (doporučoval jsem Milešovku) jsem již v Herrmannových listech prezentoval dostatečně, takže nyní se zaměřím spíše na přehled problémů a rizik s tímto projektem spojených. Je zarážející, že právě já, hospodář OHA, musím nabádat k opatrnosti a upozorňovat na fakt, že peníze nejsou všechno.

Možná i proto jsem označován za radikála. Hlavním argumentem, který zaznívá ze strany KK, je hospodářský užitek. Geotermální energie, rozvoj lázeňství a turistického ruchu mohou sice zvednout životní úroveň v regionu, ale je nutné dělat to prostřednictvím sopky nad padesátitisícovým městem? Pompeje jsou také návštěvnicky atraktivní, ale je to to pravé pro Teplice? Proč by se město nemělo spokojit se svou současnou proslulostí a lázeňskou tradicí?

Těžko lze zprovoznit sopku 500m od nejbližších domů. Pokud někdy bude podobný projekt realizován, pak v lokalitě, kde lze vytvořit dostatečné ochranné pásmo, aniž by to vedlo k vystěhování tisíců obyvatel. Vzhledem k tomu, že bydlím od Doubravky přibližně 5km, tak bych se stěhovat nemusel a ani výhled na dýmající sopku mi příliš nevadí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že idylka trvá jen do doby výbuchu a pro letící žhavé kamení nepředstavuje uvedená vzdálenost žádný problém. O zbytečnosti předchozího nákladného odsiřování nejbližšího okolí ani nemluvě (v takovém případě by vzalo za své a je nutné vzít v úvahu, že sopku lze odsířit jen těžko). Budoucí vulkán by tedy měl být mimo údolí mezi Krušnými horami a Českým středohořím, aby bylo zabráněno hromadění zplodin v případě erupce. V neposlední řadě se musíme zabývat ochranou památek. Teplice jsou jich plné a bylo by trestuhodné vystavit je zkáze. Jako první by padl za oběť hrad na Doubravce. Jako památka sice má určitou naději na přežití a v případě, že by na to stát nebo kdokoli jiný poskytl dostatek prostředků, by mohl být odsunut jinam (pochopitelně kámen po kameni). Dle mého názoru by záchrana hradu zvýšila náklady na obnovu sopky přibližně o 1/3, což při současném kulturním povědomí českého národa a ochotě státu investovat peníze, které nemá, právě do památek, nedává hradu příliš velkou šanci. Také je otázkou, zda by se někdo obtěžoval se stěhováním historického opevnění. Pravděpodobně by byla přesunuta pouze hlavní budova a zbytek by byl ponechán svému osudu.

Nezbývá mi než apelovat na svědomí čtenářů Herrmannových listů i širší veřejnosti, aby nepodporovali fanatiky z „KaKá“ a vyjádřili svůj nesouhlas alespoň bojkotem jejich článků v tisku. Za realisty @

Doubravka opět v plamenech

Od vyslance konzervativního křídla OHA: Požadujeme zastavení příprav na obnovu Milešovky jako sopky. Navrhujeme znovu zprovoznění Doubravky, neboť toto řešení má dlouholetou tradici. Právě před 100 lety byl odstartován projekt na prokopání Doubravské hory, jež by měl být zdárně dokončen. Dále požadujeme, aby vulkanická činnost byla přesně monitorována a usměrňována, k povzbuzení lázeňského i cestovního ruchu. Spokojíme se s řízeným bafáním „nové sopky“. Doufáme, že naše stanovisko bude kladně přijato. Myslíme na budoucnost, máme heslo jež zní: “Lázně v každém domě!“. Přidejte se ve volbách 2005 do představitelstva OHA na stranu vítězů.

Konzervativní křídlo Obnovené Herrmanovy akademie informuje

V rámci 100letého výročí od prvního pokusu o zprovoznění hory Doubravky jako sopky, se KK OHA rozhodlo pokračovat v původním plánu. Jelikož již v minulém století byly problémy nejen s financováním, ale i podporou občanů, rozhodl se tehdejší tým profesora Hohenbergera vydat sérii propagačních pohlednic (zobrazena v minulém čísle, pozn. red.), aby ve společnosti nastalo vhodné klima pro sopečný projekt. Ani v současné době však nebude mít akce jednoduchý průběh a strach obyvatelstva bude jistě ohrožován různými lobby, proto žádáme všechny příznivce OHA o spolupráci a pomoc při vysvětlování výhod projektu.

Hlavní bod programu: „Lázně v každém domě!" Po zprovoznění sopečné činnosti předpokládáme razantní zlevnění teplé vody v Teplicích a okolí. Vlivem geotermální aktivity dosáhneme také rozšíření lázeňství na Teplicku a tím i vzniku dalších pracovních míst. Počítáme také se zlevněním el. energie, neboť v plánu je výstavba geotermální elektrárny. A to největší ve střední Evropě. Pokud by vše šlo dle předpokladů, můžeme do roku 2050 nahradit tepelné elektrárny geotermálními. Kromě rozšíření lázeňství, nových pracovních místa a zlepšení životního prostředí vznikne na severu Čech ojedinělá ukázka supermoderní elektrárny, která bude inspirací pro spojenou Evropu, lákadlem pro turisty a ukázkou české vynalézavosti. Projekt Doubravka 2015, což je předpokládaný rok počátku výstavby, byl započat již minulý rok, kdy skupina amatérských geodetů vyměřovala nejvhodnější varianty pro zprovoznění sopky. Průzkum probíhal v rámci akce Kopečkovaná 2004.

Jediným nedořešeným problémem je otázka, jak naložit s hradem Doubravka. Hrad z přelomu 15. a 16. stol. je výraznou dominantou města a byla by škoda o něj přijít. Bohužel zachování hradu na současném místě je v rozporu s oživením vulkánu, a proto o její budoucnosti rozhodne až finanční stránka, popřípadě nátlak spoluobčanů, k němuž se samozřejmě připojujeme. Hrad by dle předběžných návrhů měl být přenesen na vrch na Letné k již stojícímu Škvárovníku a Vyhlídce císaře Josefa, které by bylo vhodné také rekonstruovat. „Volte KK OHA – KK myslí na budoucnost. Sopky pro Evropu - doporučuje 9 z 10 energetických odborníků."

http://oha.wz.cz

© OHA