Jak se žije aneb Hřbitovy Teplicka

Krupka

Prvním místem posledního odpočinku, které navštívíme, bude městský hřbitov v Krupce. Dnes se skládá ze tří částí, přičemž ta nejstarší zde stála již před 160 lety. V této části se už bohužel nepohřbívá, přestože prostředí je zde bezesporu nejlepší z celého areálu. Po udržovaných zatravněných cestičkách se můžeme dostat i k těm nejstarším hrobům a hrobkám, které po sobě zanechalo původní německé obyvatelstvo. Po průchodu jedinou funkční bránou z původních čtyř je jasně cítit odloučenost tohoto místa od okolního světa. Celkový dojem však poněkud kazí hustota zalidnění - na 1,75 ha pozemku se nalézá okolo 2500 hrobů, urnových pomníků a 1000 buněk kolumbária. Ty však, spíše než místo posledního odpočinku, připomínají králíkárnu. Tím je nejmladší a dodnes používaná část nejvíce postižena. Přesto je i zde možné užívat si klidu a spokojeně bloudit celé hodiny. Za tímto účelem je návštěvníkům k dispozici 4,8 km cest a cestiček. Obyvatelé se zde nacházejí v poměrně zajímavé společnosti. Kromě starých rodinných hrobek, z nichž některé jsou opravdu výstavní, stojí za zmínku nepříliš udržovaná hrobka, kde můžete navšívit všechny krupské faráře a jednoho kostelníka.

Pronájem za užívání místa je jednotně 700Kč na 10 let.Na tomto systému vydělávají nájemci hrobů, kteří by jinde zaplatili více, a prodělávají nájemci kolumbária, kterým by to na jiných hřbitovech vyšlo levněji. V případě, že tento poplatek není uhrazen, hrozí po ročním prodlení nájemníkovi vystěhování. To se děje na náklady pozůstalých.

Pokud své zesnulé nemíníte ubytovat v obývacím pokoji, máte tři možnosti, jak je zde uložit: klasicky do země, do moderní zástavby (kolumbária), případně do vsypové loučky, která tu byla zřízena před třemi lety. Standartní pohřeb s veškerým zajištěním a obřadem Vás přijde minimálně na 12 000 Kč. Horní hranice této částky není pochopitelně omezena. Pokud však skonáte bez příbuzných, kteří by za Vás zaplatili, stát Vás pohřbí velmi levně za pouhých 5 000Kč.

Doufáme, že Vás tyto informace zaujaly a tak či onak je využijete. Na závěr připojujeme stručné hodnocení, které Vám usnadní orientaci v poměrech.

CENY:****
PROSTŘEDÍ: ***
SPOLEČNOST: ***
OBSLUHA: ***

Bude dražší nájemné

Krupská městská rada schválila zvýšení hřbitovních poplatků, pročež upozorňujeme čtenáře, aby vzali na vědomí jejich navýšení oproti cenám uvedeným v 1. čísle Herrmannových listů. Zvýšením cen končí zvýhodnění "hrobařů", kteří za roční služby zaplatí nyní již 100 Kč, zatímco obyvatele kolumbária přijde pobyt o 30 Kč levněji. I u hrobů existují množstevní slevy, proto je výhodnější ubytování ve dvojlůžkovém či třílůžkovém záhrabu. Dvojhrob totiž stojí 180 Kč a trojhrob 260 Kč za rok. Ke všem poplatkům je potřeba přičíst roční nájemné 5 Kč za m2 (dle velikosti parcely). Snad jedinou dobrou zprávou je, že zdražení se týká jen nově uzavřených smluv, takže pokud máte předplaceno od minulého roku, jste v suchu. Nové smlouvy se uzavírají min. na 5 let.

Teplice

Tentokrát se vypravíme na městský hřbitov Teplice, který patří bezesporu k nejstarším funkčním hřitovům v našem okresu. Jako takový hostí mnoho významných osobností, které tvoří vybranou společnost. Nejstarší čitelné náhrobky jsou z počátku 18.stol., avšak v jejich blízkosti se už nepohřbívá.

Před rokem 1989 se uvažovalo o zrušení hřbitova kvůli těžbě a z toho důvodu byla postavena nová obřadní síň v Bystřanech. Po revoluci se od tohoto plánu naštěstí upustilo, tudíž můžeme doufat, že toto skladiště vzpomínek nám bude sloužit ještě mnoho desetiletí. V současné době je mimo provoz místní obřadní síň z důvodu rekonstrukce budovy. Zajímavé prostředí podtrhuje i fakt, že v jeho těsné blízkosti se nalézá i židovský hřbitov, který je bohužel věřejnosti nepřístupný. Udivující je také jeho velikost, převyšující 9 ha. Na této ploše se tísní přibližně 11 000 obyvatel v rakvové části a zhruba 2 000 uren v urnovém háji. Ten působí téměř útulně a je rozhodně vhodnější než klasická okénka kolumbária (těch je zde 2156).

Poplatky jsou o něco vyšší - pronájem 1 m2 plochy stojí 12,- / rok, přičemž na urnu připadá 0,25 m2 a na hrob 2 m2 plochy. K nájemnému se však připočítává dalších 89,- na správu a údržbu hřbitova. Tyto ceny jsou určeny městem a jedinou výjimkou v sazebníku jsou rodinné hrobky, které platí pouze služby (89,-). Doba jejich uživatelského práva není omezena. Budete-li chtít navštívit své známé a příbuzné, přijďte od 800 do 1900 (duben - říjen) a od 800 do 1700 (listopad - březen).

Orientaci usnadňuje kartotéka, v níž jsou hroby řazeny abecedně podle jména uživatele, urny jsou uváděny pouze čísly. Pokud hodláte spočinout u svých blízkých, můžete tak učinit (z hygienických důvodů) nejdříve po 10 letech. Bohužel i tento hřbitov je cílem občasných návštěv vandalů, avšak to mu neubírá na půvabu. Přijďte se podívat a třeba i ztratit. Správci hřbitova se již jistě těší na nové návštěvníky.

CENY: ***
PROSTŘEDÍ: ****
SPOLEČNOST: ****
OBSLUHA: ***

http://oha.wz.cz

© OHA