Akce Gobi

Po neúspěchu se sněžným hlemýžděm se Obnovená Herrmannova akademie rozhodla zaměřit svou pozornost jiným směrem. V současné době shání finanční prostředky na expedici do Mongolska za proslulým Olgojem Chorchojem, jemuž, podle našich zdrojů, hrozí akutní vyhynutí. Vzhledem k omezenosti (soukromých zdrojů) členů OHA a jejich pracovní neschopnosti lze očekávat problémy s financováním cesty výzkumného týmu a písečného červa. A poněvadž Chorchoj nepočká a nebezpečí, že tento jedinečný druh definitivně zmizí z povrchu Země, je skutečně vysoké, redakce Herrmannových listů se rozhodla pomoci OHA a v souvislosti s tím zvýší cenu dalších čísel na 379.60 Kč. Toto razantní opatření je jedinou šancí na získání prostředků na záchrannou expedici. Čtenářům předem děkujeme za pochopení a doufáme, že je tato drobná úprava ceny neodradí.

V minulém čísle jsme vás informovali, že kvůli záchranné expedici do Mongolska za světoznámým Olgojem Chorchojem Herrmannovy listy zdraží na 379.60 Kč. Podle našich zdrojů nás však předběhla výprava z Kahira News a Chorchoje přemístila do rezervace v Saharské poušti. Kdybychom chtěli pokračovat v původním záměru a písečného červa dopravit do České republiky, museli bychom jej od Kahira News odkoupit. To by znamenalo zdražit přibližně na 2531 Kč za výtisk, což vám, našim čtenářům, nemůžeme udělat. Spokojíme se proto s tím, že byl tento ojedinělý živočich zachráněn a že díky jeho dlouhověkosti zůstává zachována i jistá naděje na přežití písečného červa jako druhu.

Také nemůžeme nepřipustit, že míst podobných jeho domovině, tj. poušti Gobi, je v České republice prokazatelně méně než v Egyptě, takže je pravděpodobné, že o něj bude dobře postaráno (také díky mezinárodnímu finančnímu krytí). Herrmannovy listy se však nevzdávají a intenzivně jednají o zřízení menší chovné stanice i na našem území. Tento projekt není po finanční stránce tak náročný (náklady na dopravu budou mnohem nižší), avšak bude nutné upravit, tj. zapísčit, a důkladně izolovat Českomoravskou vrchovinu. Tato oblast se jeví jako nejlépe vyhovující pro tvorbu pouště, výstavbu písečných dun i chovu mladých červů, kteří nemají takové nároky na životní prostor. Vrchovina také není příliš hustě osídlena, tudíž nebudou problémy s odsunem obyvatel. Vzhledem k tomu, že se jedná o vysoce prestižní záležitost, neočekáváme žádné větší námitky ani ze strany příslušných úřadů.

Upozoňujeme však pískomily a jiné nadšence, že jde o dlouhodobý projekt a dříve než za 10 let svoji pouštní rezervaci mít nebudeme. Také z tohoto důvodu se Herrmannovy listy rozhodly zdražit na pouhých 10 Kč za výtisk. Zároveň však došlo i k jejich výraznému rozšíření co do počtu stran.

http://oha.wz.cz

© OHA