Jak nejlépe osvěžit tělo i mysl

Tento příspěvek má za úkol pomoci našim čtenářům odstranit ranní malátnost, aby posléze mohli ke svým povinnostem přistupovat s úsměvem a v dobrém rozpoložení. Po probuzení, které by mělo být příjemným začátkem dne, je nutné zhodnotit stav, v jakém se nacházíme a co všechno dnes musíme vykonat. Podle toho si následně určíme množství povzbuzujících prostředků. Nejlépe je ihned se odebrat do svého tělocvičného koutku, jež by měl být vkusně a účelně zařízen a měl by obsahovat veškeré potřebné náčiní. Pokud jsme již na místě, můžeme začít s oživovacími procedurami.

Abychom se z počátku příliš nenamáhali, přistoupíme k hrazdě a provedeme toč v podporu vzadu napřed (prohnutě, podhmatem). Dále může následovat (dle našeho vkusu a rozpoložení)svis vznesmo vpředu pokos hmatem vnějším, nohy po stranách hrazdy, případně svis střemhlav vzadu pobok nadhmatem. Po zdolání těchto elementárních cviků provedeme několikrát shyb ležmo odbočmo vlevo levoruč pokos (bočně) a po vystřídání rukou totéž na pravé ruce. Nyní je na čase nechat hrazdu odpočinout a přesuneme se ke koni. Zde začneme přešvihem únožmo levou 1/2 obratem vpravo do stoje na zemi (z podporu jízdmo pravou ) a plynule přejdeme do přešvihu únožmo levou nazad ze vzporu vzadu.

Pokud nám ani toto nerozproudilo krev, přistoupíme k bradlům a provedeme např. vzepření vzklopmo z náskoku hmatem vnitřním, případně přešvih únožmo levou napřed (z podporu ležmo zánožmo). Po těchto cvicích se probouzejí i ti největší ospalci a odcházejí za svými povinnostmi čilí, jakoby vypili nejméně dva šálky kávy. Pro nejaktivnější z našich čtenářů připojujeme několik dalších cviků s obrazovým doprovodem.

http://oha.wz.cz

© OHA