Kterak přežít rohování

Podstatou rohování, jakožto universálního prostředku k udržení zdraví při setkání s tupcem, je útok pažemi ve směru soka, jakož i odvracení těchto útoků. V případě, že se pouze připravujeme, je účelnější cvičit ve dvojicích. Základní a pro útok výhodný postoj nazýváme střeh. Střeh vlevo vypadá takto: stoj spatný připažit, čtvrt obratem vpravo přejdeme ve sraz - levé chodidlo ve výkroji nohy pravé, chodidla na sebe kolmo. Nato učiníme krok levou nohou kupředu a přejdeme v podřep oběma nohama. Současně levápaže mírně poohnutá ve výši brady, přesně proti bradě sokově. Pravá paže je ohnuta tak, že předloktí kryje trup zepředu. Střeh je možno měnit směrem kupředu i nazad. Přitom se plynule mění poloha rukou, až dojde k jejich výměně. Současně krokem vpřed či vzad měníme i postoj nohou.

Vpřed se posunujeme předkrokem (tj. přejdeme do výponu na levé noze, mírně předkročíme pravou a po kroku levou se dostáváme zpět do výchozí pozice). Vzad se pohybujeme odkro- kem, který je zcela obdobný předkroku. Cílem útoků paží je hlava a trup sokův. Druhem rozeznáváme soty a ruby. Soty konáme trčením, ruby mrštěním neb obloukovitým pohybem paže. Soty dělíme na vrchní a spodní (převážně podle cílové plochy).

Vrchní sot, mířící na hlavu, probíhá takto: pravá ruka je skrčena zápažmo, loket přímo vzad. Následuje přenesení váhy na pravou nohu, levá je napjata a pravá ruka vyrazí vpřed vzhůru. Současně se levá přesunuje do původní pozice pravé. Sot prodlužujeme natočením trupu ve směru sotu. Následuje návrat do střehu. Spodní sot je podobný, avšak pravá pěst je u pasu a cílem je břich sokův. Ruby rozlišujeme takto: rub vnější pravou, vnější levou, vnitřní levou, rub pravou nazad (viz obrazová příloha). Jsou to útoky konané mrštěním paže za účelem zásahu soupeřovy hlavy. Po zvládnutí těchto obranných prostředků jsme s to absolvovat leckteré střetnutí. Pro lepší pochopení výkladu přikládáme obrazový doprovod s odpovídajícím popisem.

http://oha.wz.cz

© OHA