Významné významy

Nejvýznamnější z nejvýznamnějších významných, významově velmi blízký jinému významnému, možno říci nejvýznamnějšímu významově významnému v oboru významných významů, prof. Vízovi, prof. Víznek, se vyznamenal a významným způsobem přispěl k významnému oživení naší nejvýznamnější oblasti terminologických významů. Významy jeho významů mohou významově regulovat sice významnou, leč jinak ne zcela srozumitelnou významovou strukturu významů, zejména těch zvlášť významných. Tento krok má rozhodující význam při přerozdělování nejvýznamnějších dotací pro významné významné, k jakým jistě tento významný představitel nejvýznamnější větve významného směru významných terminologistů, zabývajících se významnými významy, patří. Významné není jenom to, že se významným způsobem zasadil o významově nové pojetí významů, ale i způsob, jak s významem mnoha těchto významů operuje; možno říci, že celý význam jeho práce významně posouvá význam jiného významného teoretika, významově odlišného prof. Vízy. Neméně významný je i přínos k významným otázkám významů méně významných, ale význam tohoto posunu nebude významnou většinou méně významných tolik vyznamenán, protože se v něm nevyzná. Lze přesto předpokládat, že tento významný úspěch nezůstane bez vyznamenání těch významnějších z významných. Rozhodně nelze upřít význam tomu, že nyní bude vše srozumitelné.

http://oha.wz.cz

© OHA