zpet

Akce OHA

Stručný výčet zajímavých akčních dat

  • rekord v zh na 400mm zaběhl Píďa v roce 2004 v Brně časem 4min 23s
  • rekord v zh na 400mm př. zaběhl Stoupa v roce 2005 v Brně časem 7min 33s
  • rekord v zh na 100mm zaběhla Osvalda v roce 2005 v Teplicích časem 1min 10s
  • nejhorší časy se běhají na 400mm překážek kde je průměrný čas nedoběhl
  • 4,2m tedy maraton zvládl Kulík na XVI. hlempiádě za 1h 16min
  • 45g tj. asi 3x vlastní váhy utáhl Carlos XVII. na XVI. hlempiádě
  • rekord na maratonské trati modrého okruhu drží Milan Mayer časem 6h 17min
  • v hodu sjezdařskou lyží 19,1m a v hodu HD 8,4m drží rekord Lukáš Kraus
  • nejvíce zaujala přednáška o Atlantidě, kterou navšívilo 12 posluchačů
sportovní, kulturní a další akce pořádané Obnovenou Herrmannovaou akademií

http://oha.wz.cz

© OHA