Poděkování

Tyto stránky vznikly za výrazné pomoci webu jak psát web a diskusi na jak psát web.

Na tvorbě textů se podílely větší, či menší měrou všichni členové OHA (2005) a i jim patří dík

Velký dík patří i našemu hlavnímu sponzorovi starožitnictví Robert Pavlů, jehož finanční dary umožňují tisk Herrmannových listů.

Oblíbené stránky

Jak psát web

Řopíky

Optimalizace analyza

Optimalizace W3C

Fotky SPŠ Teplice

Transport tycoone

© OHA

http://oha.wz.cz