ZH v herrmannových listech

Derby 2001

Obnovená Herrmannova akademie si, za mediální podpory Herrmannových listů a ve spolupráci s Ligou na ochranu plžů, dovoluje pozvat všechny milovníky rychlých ulit na již tradiční hlemýždí dostihy. Stejně jako v předchozích letech proběhnou v areálu Zámecké zahrady, v sobotu 14.května od 15.00

Na startu nebude chybět ani poslední závodící Schneckendorf a loňský vítěz Carlos XVII. , který se zde představí i se svou družkou Claudií. Vzhledem k tomu, že ta je v dostihovém sportu naprostým nováčkem a konkurence rok od roku roste, sportovní veřejnost s napětím očekává její výkon. Jako obvykle bude pro diváky připravena tipovací soutěž a opravdový nadšenci se mohou i aktivně zúčastnit prostřednictvím vlastního nebo vypůjčeného závodníka. V rámci programu "Hlemýžď do každé rodiny" lze, po dohodě s pořadateli, vypůjčeného závodníka adoptovat. Z výzkumu agentury Herrmannfaktum vyplývá, že přítomnost hlemýždě působí na všechny členy domácnosti uklidňujícím dojmem. Jelikož celá akce proběhne pod širým nebem, pořadatelé si vyhrazují, s ohledem na možnosti závodníků, právo na změnu termínu.

OHA doping odmítá

Již během závodů někteří nespokojenci, především majitelé neúspěšných závodníků, obviňovali pořadatele mimo jiné z falšování výsledků závodů, nadržování a dokonce z dopingu. Přestože se jedná pouze o jednotlivce, kteří reptali v davu spokojených diváků, je OHA nucena chránit svou čest, a předejít tak případným spekulacím v médiích.

Údajná úmyslná pochybení jsou pouhou smyšlenkou zakomplexovaných jedinců, kteří psychicky nezvládají porážku. Jak mohou ostatní diváci potvrdit, pořadatelé, zavaleni prací, se nedopustili žádného, ať už úmyslného nebo nechtěného, narušení regulérnosti závodů.

Po prohlídce startovní listiny vyznívá poměrně naplano i nařčení z dopování závodníků. Zatímco totiž hlemýždi externích majitelů obsadili slušné pozice, loňský vítěz , Carlos XVII., se musel podělit o 9. příčku. Budiž mu omluvou jeho neradostný zdravotní stav, neboť do poslední chvíle nebylo jisté, zda nastoupí. Přitom komu jinému by měli pořadatelé více přát vítězství než miláčkovi OHA a poslednímu Schneckendorfovi? Nebyl by snad právě on tím, kdo by měl těžit z případných podvodů? Samozřejmě, ale k ničemu takovému nedošlo! Stejně tak nelze mluvit o úmyslném výkrmu a o snižování pohyblivosti závodníků.

Na závěr žádáme případné nespokojence, aby své výhrady vůči organizaci závodů sdělili pořadatelům, případně redaktorům Herrmannových listů, v opačném případě aby na závody nechodili a nerušili tak jejich průběh.

Tím bylo asi řečeno vše, co řečeno býti mělo.

Pořádání Golden race ohroženo

Ačkoli OHA pořádá velkolepé závody, stále mimo pozornost majitelů a jejich stájí stojí fakt, že se jedná o závody diskriminační. Již několikráte se pokoušela naše redakce odstranit tento problém, bohužel bezvýsledně. Jako na poslední záchranu jsme spoléhali na LNOP. Bohužel právě LNOP účelově udržuje tento stav, protože za její podpory nastupuje stáj Schneckendorfů, jež tak získává mnohá ocenění. Proto se vedení Herrmannových listů rozhodlo zasáhnout a udělat diskriminacím přítrž!

Herrmannovy listy nehodlají nadále trpět zákaz vstupu páskovek na závodnická kolbiště. Žádáme zrovnoprávnění hlemýžďů a páskovek! Jde o jeden rod a nesmyslné a nepodložené vytáčky, že páskovky nejsou praví hlemýždi nemůže mezi inteligentním čtenáři našich novin obstát. Proto Vás žádáme, aby jste všichni přišli a na příští závody přinesli každý jednu starou ulitu páskovky, čím společně vyjádříme svůj názor a ukážeme pořadatelům i LNOP, že nesouhlasíme s diskriminačními metodami. Ať už přijdete jako majitelé závodníků, nebo celých stájí, žádáme Vás, aby jste na trať místo svého svěřence postavili jen prázdnou ulitu páskovky. Tím úplně narušíme běh závodů a snad si i konečně vynutíme rovný přístup kompetentních orgánů.

Šéfredaktor Herrmannových listů Milan Mayer

Lobbing už i v OHA

Na minulých závodech mi kolega Mayer sdělil, že by na příští hlempiádě uvítal účast páskovek. Na otázku proč, odpověděl poněkud fádně, že se mu to zdá nespravedlivé, aby startoval nemohly, když jsou to také „šneci“. Na mou snahu vysvětlit rozdíl mezi hlemýžděm a páskovkou a zdůvodnit tak jejich absenci na prestižním sportovním klání (je to podloženo i mnohaletou tradicí) zareagoval zde nereprodukovatelnými nadávkami a Ligu na ochranu plžů, jíž jsem shodou okolností předsedou, nazval mimo jiné partou rasistů. Příště jí nejspíše bude přisuzovat snahu o prosazení hlemýždí hegemonie nad světem. Tento šnekologický diletantismus je možná omluvitelný u řadového občana, ale u člena Obnovené Herrmannovy akademie nikoliv. Jedinou kvalifikací tohoto člověka je příprava technického zázemí pro závody a doktorát z herrmannologie, který kupodivu získal, ale který mu nedává žádné právo kritizovat hlemýždí politiku LNOP.

Schneckendorfové, rod se stoletou tradicí, na posledních závodech opět excelovali, zatímco jacísi Manuelové, o kterých se sportovní veřejnost dozvěděla až během závodů a kterým šéfuje „náhodou“ právě kolega Mayer, naprosto propadli, takže se nabízí otázka, zda si nehodlá napravit utrženou ostudu alespoň skandálem. Tvrdí sice, že jeden z vítězných závodníků byl z jeho stáje, ale zapomněl sdělit, že pouze přejmenoval a pod jiným jménem nasadil Eusebia, bratra současného arciplže krupského Carlose XVIII. Také zde nemohu nepřipomenout, že před třemi lety údajně omylem vyhodil Carlose XVI., který je od té doby nezvěstný. Objektivně vzato žárlí na úspěchy Schneckendorfů a páskovky, které za nic nemohou a takovéto emoce jsou jim naprosto cizí, se staly pouhou záminkou k osobnímu cíli.

Tvrzení, že jsou příbuzné s hlemýždi je sice pravdivé, ale velmi zavádějící. Člověk je také příbuzný se šimpanzi a také, nemýlím-li se, nikdo nepožaduje, aby byl těmto lidoopům umožněn přístup na atletické mistrovství světa. Stejná příbuznost je i mezi hlemýždi a páskovkami. Dalším argumentem proč nepřipustit společný mezidruhový závod je, že páskovky jsou menší, a tudíž by hlemýždi byli v nevýhodě.

Asi posledním důvodem je dlouholetá tradice. Není mi známo nic o tom, že by se v minulosti pořádaly závody páskovek, a lze předpokládat, že již Antoine de Herrmann, zakladatel šnekologie, měl dobrý důvod pro to, aby si páskovek nevšímal.

Kromě osobní ctižádosti mohou vést ke kritice LNOP i horší pohnutky. Zatím nebylo zavedeno interní vyšetřování, ale je možné, že se jedná o prachsprostý lobbying, a domnívat se, že je to zdarma, by bylo velmi naivní. Liga na ochranu plžů na svém stanovisku trvá a kolega Mayer se s tím bude muset vyrovnat.

http://oha.wz.cz

© OHA