Pravidla hlempiád

Běh - 400 mm

Na start se postaví 5 běžců. Závodit mohou pouze ii, kteří se zúčastnili na některém z posledních tří závodů hlemýžďů pořádaných OHA. Přednost mají účastníci letošního ročníku. V případě velkého zájmu rozhoduje o nasazení do běhu umístění závodníka. Každému běžci bude určena dráha. Nasazení závodníků do drah bude určeno dle umístění v závodech hlemýžďů. Ročník nerozhoduje. Obsazování začne od třetí dráhy. Po startu může být závodník přenášen či posunut v průběhu závodu pouze v případě, že celý vyběhl z dráhy, a smí být obrácen pouze v případě, že se otočil a chce jít zpět na start. Všechna otáčení i přesouvání smí provádět pouze rozhodčí. Vítězem se stává závodník, který jako první doběhl do cíle. Maximální délka trvání závodu je 10 min. Další pořadí bude určeno buď protnutím cíle, nebo uběhnutou vzdáleností. Komise rozhodčích smí prodložit závod o 5 min.

Běh - 400 mm překážek

Na start běhu na 400 mm překážek se postaví 5 závodníků. Přihlásit se mohou všichni bez omezení. Přednost však mají účastníci některého z posledních tří závodů hlemýžďů pořádaných OHA. V případě velkého zájmu rozhoduje o nasazení do běhu umístění závodníka. Každému běžci bude určena dráha. Nasazení závodníků do drah bude určeno dle umístění v závodech hlemýžďů. Pokud nastoupí více než tři závodníci, kteří závodů neúčastnili, bude o jejich nasazení do drah rozhodovat datum přihlášení závodníka. Obsazování začne od třetí dráhy. Po startu může být závodník přenášen či posunut pouze v případě, že celý vyběhl z dráhy, a smí být obrácen pouze v případě, že se otočil a chce jít zpět na start. Všechna otáčení i přesouvání smí provádět pouze rozhodčí. Vyhrává ten, kdo první proběhne cílem. Maximální délka trvání závodu je 10 min. Další pořadí bude určeno buď protnutím cíle, nebo uběhnutou vzdáleností. Trať se skládá ze 400 mm úseku, na němž jsou vždy po 100 mm překážky vysoké 10 mm. Komise rozhodčích smí prodložit závod o 5 min.

Sprint - 100 m

VNa start sprintu na 100 mm se postaví celkem 10 sprinterů. Závodníci budou rozděleni do dvou rozběhů po pěti. Z každého rozběhu postupuje vítěz běhu přímo, další tři účastníci finále nejlepším časem. Startovat mohou všichni závodníci bez omezení. Startovní dráha bude v rozbězích určena losem. Ve finále pak bude vítěz z obou rozběhů startovat ve třetí dráze, ostatní, dle umístění, v ostatních drahách. Po startu může být závodník přenášen či posunut v průběhu závodu pouze v případě, že celý vyběhl z dráhy a smí být otočen pouze v případě, že se otočil a chce jít zpět na start. Všechna otáčení a přesuny smí provádět pouze rozhodčí. Vyhrává ten, kdo první proběhne cílem. Maximální doba trvání rozběhů je 5 min. Další pořadí bude určeno buď protnutím cíle, případně uběhnutou vzdáleností. Doba trvání finále je max. 10 min. Komise rozhodčích smí prodložit závod o 3 min.

Štafeta - 4 x 100 mm

Na start štafety 4 x 100 mm se postaví pět skupin závodníků. Štafetu mohou tvořit závodníci 1 - 4 majitelů. Štafeta se skládá ze čtyř závodníků. Není možné, aby jeden běžec startoval na více úsecích trati. Startovat mohou všichni závodníci bez omezení. Startovní dráha štafet bude určena losem. Nahlášené pořadí závodníků by mělo být dodrženo. Pokud dojde ke změně, musí majitelé změnu ohlásit nejpozději po skončení závodu. Po startu může být závodník přenášen či posunut pouze v případě, že celý vyběhl z dráhy, a smí být obrácen pouze v případě, že se otočil a chce jít zpět na start. Všechna otáčení i přesouvání smí provádět pouze rozhodčí. V průběhu závodů není možné závodníka vyměnit. Předávání štafety probíhá způsobem doběhnutí hlemýždě (bere se úroveň hlavy) na úroveň hlavy hlemýždě, čekajícího na předání štafety. Hlemýžď čekající na předání štafety nemusí stát až do předání na trati. Majitelé musí určit, kdy postavit závodníka na trať. Předání musí proběhnout na vyhrazeném úseku. Vyhrává štafeta, jejíž čtvrtý běžec protne cíl jako první. V případě, že do 15 -ti min. nedoběhne žádný závodník do cíle, určuje se pořadí dle největší uběhnuté vzdálenosti. Komise rozhodčích smí prodložit závod o 5 min.

Maratón

Na maratón se postaví celkem 20 účastníků. V případě většího zájmu je možno zvýšit počet startovních míst. Závod bmůže probíhat více sportovních dnů. Všichni běžci se postaví k hromadnému startu. Pořadí na startu určí datum přihlášení k běhu. Při závodu nesmí být běžec postrkován, posouván či jinak dopravován blíže k cíli. Při opakovaném zjištění podvodu má rozhodčí právo závodníka diskvalifikovat. Závodník smí být v průběhu závodu obrácen pouze v případě, že již ulezl určitou vzdálenost zpět na start. Závodník smí být průběhu závodu přesunut pouze v případě, že celý vyběhl z běžecké dráhy, nebo překáží jinému běžci. Při opakovaném blokovánímůže vznést majitel protest a komise rozhodčích může blokujícího vytrvalce diskvalifikovat. Všechna otáčení i přesouvání musí provádět rozhodčí. Majitel může požádat po uplynutí dvou minut, kdy hlemýžď stojí na místě, popřípadě když zalezl, o předání hlemýždě k probuzení. Čas na probouzení není omezen. Majitel má právo žádat o probuzení celkem pětkrát v průběhu jednoho sportovního dne. Pokud maratón nebude dokončen v prvního dne hlempiády, rozhodčí na konci dne zaznamená vzdálenosti běžců od startu. Na začátku druhého dne budou postaveni podle již uběhnuté vzdálenosti. V průběhu závodu není možné vyměnit závodníka. Vyhrává závodník, který jako první proběhne celou trať, nebo doběhne nejdál. Závod trvá max. do 15 min před skončením druhého sportovního dne. Další pořadí bude určeno buď protnutím cíle, nebo uběhnutou vzdáleností.

Vytrvalostní běh 3000 mm

Pro vytrvalostní běh na 3000 mm platí stejná pravidla jako u maratonského běhu (viz pravidla maratonu).

Zápas

Zápasu se zúčastní 8 sportovců. Závodu se mohou zúčastnit všichni hlemýždi s hmotností větší než 10 g. Ti budou posléze rozděleni do čtyř skupin po dvou. Ve skupinách se bude bojovat na dvě vítězství. Vítěz postoupí do semifinále, kde se utkají dva a dva postoupivší závodníci. Bojuje se opět na dvě vítězství ve finále musí závodník 3x vyhrát aby se stal celkovým vítězem. Závodníci se postaví čelem do středu kruhu. Hlavu mají na modré ploše uprostřed. Mezi závodníky je při zahájení povolena vzdálenost hlav max. 3 mm. Závodník se od zahájení závodu musí pohybovat po ringu. V případě, že se zastaví, bude odpočítáván. Po uplynutí 10 vteřin je závodník vyřazen a vyhrává pohybující se soupeř. Pro to, aby závodník nebyl odpočítáván, stačí, aby pohyboval hlavou, makadly, tykadly, ulitou, nohou. Pokud závodníkovi přelézá jeho soupeř přes hlavu, pak se zápasník vespod nemusí pohybovat, dokud soupeř neopustí jeho hlavu. Pokud byl již v době přelezu soupeře odpočítáván, odpočítávání se zastaví, dokud není zápasníkovi vespod uvolněna hlava.

Vzpírání

Na start této disciplíny se postaví 5 závodníků. Závodu se mohou zúčastnit všichni hlemýždi s průměrem ulity větším než 30 mm. Startovat budou všichni najednou. Všechny činky musí být postaveny na startovní čáře. Vzpěrači musí činku dopravit do určené vzdálenosti. Počítá se přední okraj činky. Na dopravení činky mají závodníci daný časový limit. Po dopravení činky rozhodčí přidá další závaží. Vzpěrač by neměl být přidáváním závaží zastavován ani jinak omezován. Pokud nedopraví činku v časovém limitu, je zaznamenána poslední utáhnutá dráha a závod pro něj končí. Dráha musí být udržována ve vlhkém stavu. Závodník smí být přenášen či posunut v průběhu závodu pouze v případě, že celý vyběhl z dráhy, a smí být otočen pouze v případě, že se obrátil a chce jít zpět na start. Všechna otáčení a přesuny smí provádět pouze rozhodčí. V průběhu závodů není možné vyměnit závodníka. Vítězem se stává závodník, který odtáhne nejtěžší závaží do časového limitu 20min., nebo zůstane osamocený na trati.

úsek dráha [mm] váha [g] čas [min]
z 50 9 3
1 88 16 5
2 125 24 7
3 136 40 10
4 200 55 13
5 250 80 17
6 350 115 20

Gymnastický trojboj

Na start se postaví 5 závodníků. Startovat mohou všichni sportovci bez omezení.

Šplh

Na start šplhu se postaví všichni závodníci najednou. Závodníci se přichytí na stěnu, která bude položena vodorovně. Na uchycení mají gymnasté 1 min. Poté rozhodčí zvedne stěnu do svislé polohy. Po startu může být závodník posunut pouze v případě, že celý vylezl ze stěny a smí být otočen pouze v případě, že se obrátil a chce jít zpět na start. Všechna otáčení i přesouvání smí provádět pouze rozhodčí. V případě, že při otáčení spadne ze stěny, může být rozhodčím navlhčen a opět přichycen na stěnu asi 10 mm pod místem odlepení. Stěna je dlouhá 100mm. Pokud vyšplhá první závodník do časového limitu 5 minut získává 10 bodů, po každé další nově započaté minutě získává o 1 bod méně. Každý další dolezivší hlemýžď, v téže minutě jako vítěz, získává o jeden bod méně, než získal hlemýžď před ním. Po každé další započaté minutě se odečítá 1 bod. viz:

Závodník Čas [min] Body
Závodník A 4:25 10
Závodník B 4:45 9
Závodník C 7:25 5
Závodník D 8:25 3

Cvičení s míčem

Závodníci budou postupně nastupovat na produkci. Ukázky trvají 2,5 min , není nutné dodržení přesného časového limitu.Závodníci se postaví na dotyk s míčem. Pokud sestava vyžaduje opětovné postavení před míč, provede jej rozhodčí Majitelé nemohou žádným způsobem zasahovat do produkce svého svěřence. Rozhodčí budou bodovat nejen jednotlivá cvičení, ale i celkový dojem, např. výstup na míč spojený s kombinovaným výkrutem. Rozhodčí musí závodníka obodovat nejpozději do 1 min. po skončení produkce. Známky od rozhodčích se sčítají a vydělí počtem rozhodčích.

Variace Body
Otáčení míče 1
Posuv míče 1
Výstup na míč 1
Podsun míče 1
Stoj u míče 1
Kývání s míčem 2
Částečný přelez míče 2
Obtočení kolem míče 2
Výkrut na míči jednoduchý 2
Zvednutí míče 3
Výkrut na míči kombinovaný 3
Úplný přelez míče 3
Půlkotoul s míčem 4

Cvičení na kladině

Závodníci budou postupně nastupovat na produkci. Ukázky trvají 2 min. Majitelé mohou ovlivňovat produkci. Při ovlivňování závodníka se však smí majitel dotknout pouze tykadel. Dotyk na jinou část těla je zakázán. Stejně jako manipulace se závodníkem. Rozhodčí budou bodovat jednotlivá cvičení, ale i celou sestavu, např. vis vznesmo spojený s kombinovaným výkrutem. Rozhodčí musí závodníka obodovat nejpozději do 1 min. po skončení produkce. Známky od rozhodčích se sčítají.

Variace Body
Lezení 1
Lezení po hraně 1
Lezení po boku 1
Nadzvednutí 2
Most 2
Vis 2
Stoj 2
Otáčení 3
Výkrut jednoduchý 3
Úplné otočení 4
Výkrut kombinovaný 4

http://oha.wz.cz

© OHA