Jak to všechno začalo

Bylo to takhle jednou v květnu roku 1998. Kolega Martin Holík se přestěhoval do rodinné vilky u morového kostela sv. Anny v Krupce. Morový kostel, to nemá každý. A proto se sešli vlastně budoucí zakladatelé OHA. Při prohlídce kostela (mimochodem je pro veřejnost uzavřen), byly nalezeny: čtvrtá noha od trojnožky, dva deníky (polorozpadlé) a obraz. Na obrazu byly iniciály I.H. a to podnítilo další hledání. Je to jeden z prvních nálezů a podnítil další hledání Antoine de Herrmanna.

A brzy se dostavily první výsledky. Našly se skořápky od vajíček, zbytky hlemýždí ulity a usušené hrozny vína. Již z těchto nálezů se dalo usoudit, že bývalý obyvatel kostela musel být zajímavý člověk. Jedním z prvních restaurovaných vynálezů a objevů byla hra zvaná šišoidky a tak se dostal ke slovu Milan Mayer. První úkol zněl: vyrobit šišoidky, a tím se zněj stal technický pracovník OHA. Protože právě tehdy byla založena Obnovená Herrmannova Akademie na počest Antoine (Tondy) Ignáta de Herrmanna, který založil Herrmannovu Akademii v roce 1905.

Pomalé a pracné restaurování, hledání a případná výroba, nás dovedla k rozhodnutí, že OHA bude otevřena až v příštím školním roce, tedy v roce 1998/99. Bohužel, či bohudík se cesty HrDr. Holíka a HrDr. Krause s Milanem Mayerem rozdělily. Hlavní část vedení započala s přednášením na BGB (Biskupské gymnasium v Bohosudově). Bohužel špatný rozjezd a špatné posluchačské osazenstvo zapříčinilo přerušení přednášek a následné obnovení na SPŠ (Střední Průmyslová škola) Teplice. Jisté zkušenosti a dobří posluchači pomohly k rozjezdu OHA. Přednášky se ustálily na jedné přednášce za týden. Ovšem ani dnes nepřestáváme bádat a hledat. Původní Herrmannova Akademie měla za své činnosti 13 členů, doufáme, že OHA jich bude mít minimálně stejný počet.

http://oha.wz.cz

© OHA