Udrží se?

OHA si dala za úkol vrátit lesk a slávu Hlemýždímu vrchu. Po průzkumu map a terénu vyrazila průzkumná četa OHA po okolí Krupky a začala vyhledávat možnosti vzniku, či obnovy Hlemýždích stezek. Práce nebyla snadná. Někteří domorodci nebyli příliš nadšení průzkumem v nedaleké blízkosti jejich domu a samotná příroda zpočátku také nebyla příliš nakloněna. Během roku pak vznikl červený okruh, který byl vzhledem k historickým datům upraven později na modrý. U přípravy naučné stezky už přálo i počasí, a proto mohl být o rok později v roce 2001 otevřen další okruh, tentokráte červený.

Do roku 2005 má celková délka stezek přesáhnout 10 km. Bohužel ani dnes nemají místní obyvatelé přílišnou důvěru v jejich výstavbu. Často se stává, že již upravená část stezky je hrubě poničena. A proto až čas ukáže, v jak velkém rozsahu se podaří obnova hlemýždích stezek v Čechách.

Když pomůžete i Vy, obnova se jistě zdaří. Stačí když budete v lese udržovat čistotu a pořádek, když nebudete ničit dílo vytvořené nejen OHA, ale i přírodou a samozřejmě, když nám zachováte svou přízeň.

Dnes (2006) je zřejmé, že původní plány o rozšíření stezek na 10km se ukázaly příliš optimistické. Byly vytvořeny "jen" dva okruhy, oba naučné. Bohužel teroristické útoky, zejména pak na Hlemýždím vrchu a jeho okolí nedovolují rozšíření, pokud se snažíme udržet alespoň současnou kvalitu stezek. Jen díky stálým návštěvníkům a občasným slovům díků, jež se nám dostane, se stále pereme o naše hlemýždí stezky.

Hlemýždí stezky za 6 let existence prokázaly svou hodnotu a dúvod existence, proto na otázku udrží se? Můžeme odpovědět ano. Zeptejme se však:" Budou udržovány, rozšiřovány a zvelebovány?", zde už tak jistá odpověd není a až čas prokáže, jak se OHA vypořádala s tímto problémem.

http://oha.wz.cz

© OHA