Gram-Fantomas

Koncem prvního desetiletí 20. století se stávaly gramofonové desky stále žádanějším obchodním artiklem. V říjnu 1901 nahrál ve Vídni první české snímky tenor vídeňské Dvorní opery František Pácal a vydal je "Berliner Record" v Hannoveru firmou "Deutsche Grammophon Gesellschaft". Výroba českých gramofonových desek v hannoverské lisovně byla finančně nevýhodná, zatěžovala ji totiž rakouská dovozní cla, proto v roce 1909 vznikla první filiálka s názvem "Rakouská gramofonová společnost s.r.o., Ústí nad Labem". Produktem firmy byly 25 centimetrové desky značky "Gramophon concert record", které se prodávaly za 2-4 rakouské koruny a 30centimetrové "Gramophon monarch record" za 4-16 korun. Tyto již měly na etiketě tradiční logo Berlinerovy firmy psa u gramofonu.

tradiční logo Berlinerovy firmy

Herrmann s touto společností také nějaký čas spolupracoval a dokonce nepřímo ovlivnil vznik loga naslouchajícího psa, jehož předobrazem byl Herrmannův pes Fantomas. Ten Herrmanna doprovázel při jeho návštěvách gramofonové společnosti a při poslechu některých hudebních nahrávek se naprosto soustředil. Od nich ho takřka nebylo možné odtrhnout. Dokázal tak naprosto přesně určit, co bude mít úspěch a co bude propadák. Zpočátku měl být symbol zobrazován jen u těch nosičů, které ho opravdu zaujaly (zaručovalo to totiž jejich úspěch a kvalitu), ale později se stal ústředním logem Berliner Record . Vyobrazovaný pes na sice ani zdaleka neodpovídá vzhledu Fantomase, ale to je z toho důvodu, že on byl bez srsti a vypadal proto dosti zvláštně, takže zveřejnění jeho podobenky by mohlo působit kontraproduktivně. Proto byl vybrán sympatičtěji vyhlížející psík.

Proč spolupracoval Herrmann s RGS s.r.o není zcela zřejmé, ale domníváme se, že se pokoušel vylepšit svůj rybofon a přehrát akustické signály jím vyluzované na gramofonové desky. Podle všech informací se pokus zdařil jen částečně, protože neměl účinek na sladkovodní ryby a u mořských působil jen někdy. Snad proto se neujal a zanikl. Přesto se při těchto pokusech Herrmannovi podařilo vytvořit několik zlepšení, jež pomohly firmě v jejích nelehkých začátcích v Čechách. Na jedné ze speciální limitované série desek, byl zaznamenán i hlas Herrmanna a jeho psa. Pokud někdo vlastníte tyto nahrávky, uvědomte prosím oddělení Oddělení pro styk s veřejností OHA.

http://oha.wz.cz

© OHA