Bydlí s námi hlemýžď II.

Bydlí s námi hlemýžď aneb Základy moderní šnekologie v kostce

Tato publikace je věnována nejen Antoinu de Herrmannovi, který v oblasti práce s hlemýždi a jejich chovu zůstává naším velkým vzorem, ale také kolegům z Obnovené Herrmannovy akademie, bez jejichž naléhání bych se k jejímu přepracování nikdy neodhodlal.

Předmluva k druhému rozšířenému vydání

Původní brožura, kterou jsem k velké radosti celé OHA napsal před více než 5 lety, měla řadu nedostatků. Vytýkána mi byla nejen grafická úprava, ale i volba okruhů pro šnekologii jako vědní disciplinu. Byl jsem si těchto problémů vědom, stejně jako některých obsahových mezer. Věřím, že toto nové vydání bude graficky i obsahově zdařilejší, protože se mi podařilo zpracovat informace zjistitelné jen praxí a dlouhodobým pozorováním svých svěřenců. Doufám, že čtenáři nové poznatky ocení a budou zároveň shovívaví k mé dlouhé nečinnosti v této oblasti. Rád bych se také omluvil za určitou zaujatost, která se zde projevuje větším důrazem na suchozemské ulitnaté plže a opomíjením těch ostatních. Na vysvětlenou mohu použít pouze svůj osobní názor, že zpracování publikace vyčerpávající všechna témata a zabývající se všemi základními skupinami plžů je stále nad mé síly. Laskavý čtenář promine a buď potřebné informace vyhledá jinde nebo mne alespoň pozitivní reakcí na tuto příručku podpoří v další práci. /p>

http://oha.wz.cz

© OHA