Objevování Ameriky

Amerika je kontinent, který byl v průběhu dějin neustále znovu a znovu objevován. V pravěku, přibližně v 8. století Vikingy a roku 1492 ji, možná poněkud neuváženě, objevil Kryštof Kolumbus. Těžko mohl domyslet, co tím způsobí. Tím nepochopitelnější je, že právě Kolumbův ‚objev' je tak oslavován. Vydal se na západ a při troše šikovnosti Ameriku nemohl minout. Takže jaképak zásluhy.

Zcela mimo pozornost veřejnosti však zůstává fakt, že Ameriku objevil, ve 40. letech 19. století, i Antoine de Herrmann. Jeho zásluhy zůstávají zcela opomenuty, přestože se k cíli dopracoval metodou nejmodernější, tj. polohu Ameriky logicky odvodil a vypočítal. Dodnes bohužel nevíme, jak se mu podařilo tento matematický zázrak uskutečnit. Faktem je, že zůstává nejnovějším objevitelem Nového světa, i když neznámým a neuznávaným. Jedním z cílů Obnovené Herrmannovy akademie je, aby Herrmannovo jméno nesla alespoň část kontinentu.

http://oha.wz.cz

© OHA